Ομιλίες

Αρχείο Ομιλιών (2018)

Γιώργος Π. Αλεξανδρής

Εμμανουήλ: ο Θεός μεθ’ ημών

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 23 Δεκέμβριος 2018. Ανάγνωσμα: Ματθαίος 1: 18-25 & Εβραίους 1: 1-3
Γιώργος Π. Αλεξανδρής

Χριστούγεννα, ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 16 Δεκέμβριος 2018. Ανάγνωσμα: Ιωάννης 1: 1-18,Γένεση 1:1,Μάρκος 1:1-2
Γιώργος Καλαντζής 2

Δως μου να πιω

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 11 Νοέμβριος 2018. Ανάγνωσμα: Ιωάννης 4: 1-42
Γιώργος Π. Αλεξανδρής

Η ιστορία δύο πόλεων

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 4 Νοέμβριος 2018. Ανάγνωσμα: Δανιήλ 1: 1-15, Ιερεμίας 29: 1-7 & 28
Γιώργος Καλαντζής 2

“Επιτρέπει ο Νόμος;”

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 7 Οκτώβριος 2018. Ανάγνωσμα: Μάρκος 2: 18 - 3:6
Μάνος Τζαμτζής

Ζώντας με τη δύναμή Του

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 22 Ιούλιος 2018. Ανάγνωσμα: Εφεσίους 3: 14-21
Δημήτρης Παπαδημητρίου

Συγχώρεση

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 1 Ιούλιος 2018. Ανάγνωσμα: Ματθαίος 18: 21-35
Μίνως Τυλλιανάκης

Ο Θεός που προνοεί

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 24 Ιούνιος 2018. Ανάγνωσμα: Ησαΐας 40: 25-31
Γιώργος Ρωμαίος

Χάρη και Αλήθεια

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 10 Ιούνιος 2018. Ανάγνωσμα: Ιωάννης 1: 1, 14
Gabby Markus

Η υπόσχεση της σωτηρίας

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 15 Απρίλιος 2018. Ανάγνωσμα: Ρωμαίους 10: 11-15
Γιώργος Π. Αλεξανδρής

Τόσο καιρό…

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 11 Μάρτιος 2018. Ανάγνωσμα: Ιωάννης 14: 7-14
Gabby Markus

Τα άλλα πρόβατα

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 7 Ιανουάριος 2018. Ανάγνωσμα: Ιωάννης 10: 16