Γιώργος Καλοτεράκης

Απόλυτη εμπιστοσύνη στον Θεό

Η απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβουμε τις ευλογίες

Ποιες ήταν και είναι οι βασικές επιδιώξεις των ανθρώπων μακριά από τον Θεό; Να αποκτήσουν μια ταυτότητα, να δημιουργήσουν ένα όνομα και να διασφαλίσουν την ασφάλεια και το μέλλον τους.

Με τι κόστος λαμβάνει ο Αβραάμ την ευλογία; Ο Θεός τον καλεί να θυσιάσει την ασφάλειά του, την ταυτότητά του και το μέλλον του. Ο Αβραάμ τελικά υπακούει και όχι μόνο ευλογείται ο ίδιος αλλά γίνεται αφορμή με την εμπιστοσύνη και την υπακοή του στον Θεό να ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης.

Μήνυμα: Γιώργος Καλοτεράκης
Ανάγνωσμα: Γένεση 11: 1-10 & 12: 1-4, Δευτερονόμιο 28: 1-2
18 Μαρτίου 2018

Απόλυτη εμπιστοσύνη στον Θεό

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: