Κωνσταντίνος Αποστόλου

Η είσοδος

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 12 Απρίλιος 2020. Ανάγνωσμα: Ιωάννης 12: 12-19
Κωνσταντίνος Αποστόλου

Ο Θεός που με είδε

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 26 Μάιος 2019. Ανάγνωσμα: Γένεση 16: 1-16
Κωνσταντίνος Αποστόλου

Άκυρη θρησκεία

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 14 Μάιος 2017. Ανάγνωσμα: Ιάκωβος 1: 26-27