Κωνσταντίνος Αποστόλου

Ζώντας την ειρήνη του Θεού

Μήνυμα: Κωνσταντίνος Αποστόλου
Ανάγνωσμα: Κολοσσαείς 3: 12-17
21 Απριλίου 2024

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: