Ο Θεός

Πιστεύουμε στον Τριαδικό Θεό: Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα, που στην αιώνια ενότητα αγάπης των τριών θείων Προσώπων (ή Υποστάσεων), με την απεριόριστη γνώση και την κυρίαρχη δύναμή Του βουλήθηκε προαιώνια, με τη χάρη Του, να απολυτρώσει λαόν εις Εαυτόν και να κάνει τα πάντα καινά για τη δόξα Του.

O Θεός Πατέρας

Πιστεύουμε σε Ένα κυρίαρχο Θεό, τον Πατέρα, τον Δημιουργό των πάντων, τέλειο, δοξασμένο και αιωνίως υπάρχοντα.

Ο Ιησούς Χριστός

Πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο προαιώνια υπάρχων Υιός Θεός που αποκαλύφθηκε εν σαρκί. Ως ο υποσχεθείς Χριστός του Θεού, ο Μεσσίας του Ισραήλ, συνελήφθη διά Πνεύματος Αγίου και γεννήθηκε από την παρθένο Μαρία. Έζησε έναν απόλυτα αναμάρτητο βίο παρ’ ότι πειράσθηκε κατά πάντα, σταυρώθηκε επί Ποντίου Πιλάτου, πέθανε, ενταφιάστηκε, αναστήθηκε σωματικά από τους νεκρούς, αναλήφθηκε στους ουρανούς και βρίσκεται στα δεξιά του Πατέρα Θεού, Αρχιερέας και Μεσίτης του αποκτημένου λαού Του. Όλη η δημιουργία έγινε δι’ Αυτού και για Αυτόν.

Το Άγιο Πνεύμα

Πιστεύουμε στο Πνεύμα το Άγιο, το κύριον, το ζωοποιόν, προαιώνια υπάρχοντα Θεό.
Πιστεύουμε ότι όλες οι ενέργειες του Πνεύματος του Αγίου, του Θείου Παρακλήτου, φέρνουν δόξα στον Κύριο Ιησού Χριστό. Ελέγχει τον κόσμο περί αμαρτίας, δικαιοσύνης και κρίσεως. Αναγεννά αμαρτωλούς και μέσω Αυτού βαπτίζονται σε ένωση με το Χριστό και υιοθετούνται κληρονόμοι στην οικογένεια του Θεού. Το Πνεύμα το Άγιο ενοικεί, φωτίζει, καθοδηγεί, εφοδιάζει και ενδυναμώνει τους πιστούς προκειμένου να ζουν και να υπηρετούν τον Χριστό όπως ο Χριστός στην επίγεια ζωή Του έζησε και υπηρέτησε τον Πατέρα Θεό. Η ζωή του πιστού εν Πνεύματι έχει ως φυσιολογική της εκδήλωση τον καρπό του Πνεύματος, δηλαδή τη μόρφωση στον πιστό τού χαρακτήρα του Χριστού. Τα ιδιαίτερα πνευματικά χαρίσματα χορηγούνται σε κάθε πιστό όπως το Πνεύμα θέλει, και σκοπό έχουν την οικοδομή της εκκλησίας.

Η Αγία Τριάδα

Η Βίβλος

Πιστεύουμε ότι ο Θεός αποκαλύπτεται μέσα απο τις Γραφές, την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, που γράφτηκαν από ανθρώπους εξ ονόματός Του κατά Θεία έμπνευση.
Η Βίβλος, ως ο θεόπνευστος λόγος του Θεού, αποτελεί την πλήρη και οριστική αποκάλυψη της βουλής του Θεού για τη σωτηρία και τον βασικό κανόνα πίστεως και ζωής. Ως εκ τούτου οφείλεται πίστη σε ό,τι διδάσκει, υπακοή σε ό,τι απαιτεί και βεβαιότητα σε ό,τι υπόσχεται.

Η Ανθρώπινη Κατάσταση

Πιστεύουμε ότι ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο κατ’ εικόνα Του, άνδρα και γυναίκα.
Πιστεύουμε ότι οι πρωτόπλαστοι, πειρασθέντες από τον διάβολο, αμάρτησαν. Σε ένωση με τον Αδάμ -εν τω Αδάμ- όλοι οι άνθρωποι είναι ανεξαιρέτως αμαρτωλοί εκ φύσεως και κατ’ επιλογήν, αποξενωμένοι από τον Θεό και υποκείμενοι στην οργή Του. Μόνον μέσω του σωτηριώδους έργου του Θεού εν Χριστώ Ιησού είναι δυνατόν ο άνθρωπος κατά Θεία χάρη να σωθεί, να συμφιλιωθεί με τον Θεό και ως νέα δημιουργία να αποκτήσει νέα ζωή.

Το Έργο του Χριστού

Πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός, ως αντιπρόσωπος και αντικαταστάτης μας, υπακούοντας εθελούσια πλήρως στον Πατέρα, πέθανε στο σταυρό ως προσφορά της τέλειας και απολύτως επαρκούς θυσίας υπέρ των αμαρτιών μας. Ο εξιλεωτικός Του θάνατος και η νικητήρια ανάστασή Του αποτελούν το αποκορύφωμα της φανέρωσης της αγάπης του Θεού στον άνθρωπο, και ταυτόχρονα το μοναδικό θεμέλιο και αίτιο για την κατά χάρη δικαίωση και σωτηρία κάθε ανθρώπου που ανταποκρίνεται με μετάνοια και πίστη. Ο θάνατός Του δεν είναι η προϋπόθεση για την κατάργηση της υπάρχουσας φύσης που συστενάζει και συναγωνιά με τον αμαρτωλό άνθρωπο. Η ανάστασή Του Τον καθιστά πρωτότοκο εκ των νεκρών, απαρχή του νέου ένδοξου κόσμου του Θεού, της αιώνιας βασιλείας Του. Χάρη σε αυτά τα δύο γεγονότα μία μέρα το θέλημα του Θεού θα γίνεται στη γη, όπως γίνεται στον ουρανό. Πιστεύουμε ότι θα έρθει πάλι με δόξα να κρίνει ζωντανούς και νεκρούς και δεν θα υπάρξει τέλος στη βασιλεία Του.

Η Εκκλησία

Πιστεύουμε ότι η μία και αληθινή Εκκλησία απαρτίζεται από όλους εκείνους οι οποίοι έχουν αναγεννηθεί μέσω της χάριτος του Θεού, διά της πίστεως στον Χριστό και μόνο, ανεξαρτήτως δόγματος. Οι πιστοί, συνενωμένοι διά του Αγίου Πνεύματος, αποτελούν τη νύμφη του Χριστού, το Σώμα Του επί της γης, κεφαλή του οποίου είναι μόνον Αυτός.
Η μία και αληθινή Εκκλησία διακρίνεται στις τοπικές εκκλησίες που σκοπός τους είναι να αποτελούν την απτή έκφραση του σώματος του Χριστού σε ένα συγκεκριμένο τόπο. Τα μέλη των τοπικών εκκλησιών συμμετέχουν σε κοινή λατρεία, χρησιμοποιούν κάθε πνευματικό ή υλικό χάρισμα που ο Θεός εμπιστεύεται στον καθένα για την οικοδομή αλλήλων και την ολοένα μεγαλύτερη ομοίωση με τον Χριστό. Ως εκ τούτου, οι πιστοί διακηρύττουν το ευαγγέλιο της κατά χάρη σωτηρίας και την αγάπη του Θεού στους ανθρώπους καί με τον λόγο καί με τα έργα αγάπης. Υπέρτατος σκοπός της Εκκλησίας είναι η ομοίωσή της με την άγια κεφαλή, τον Χριστό, και η δόξα του Θεού επί της γης αλλά και στην αιωνιότητα, στον ορατό επίγειο αλλά και στον αόρατο υπερβατικό κόσμο.

Βάπτισμα – Κυριακό Δείπνο

Ο Κύριος Ιησούς θέσπισε το Βάπτισμα και το Κυριακό Δείπνο (ή Θεία Ευχαριστία), τα οποία εκφράζουν το Ευαγγέλιο ορατά και απτά: το Βάπτισμα, ως ορατή και συνειδητή ομολογία του προσωπικού πνευματικού θανάτου και ανάστασης του πιστού εν Χριστώ Ιησού, και το Κυριακό Δείπνο, ως ευχαριστιακή ατομική και συλλογική ανάμνηση των παθημάτων και του θανάτου του Χριστού, και χάριν αυτού, της μετοχής κάθε πιστού στο σώμα του Χριστού, την Εκκλησία. Αν και καθαυτά δεν είναι μέσα σωτηρίας, συνοδευόμενα από γνήσια και ειλικρινή πίστη, αποτελούν ουσιώδη στοιχεία της ζωής του πιστού και της εκκλησίας.

Ο Χριστιανικός Βίος

Πιστεύουμε ότι μέσω του έργου του Αγίου Πνεύματος, σκοπός κάθε πιστού είναι η υπακοή στο λόγο του Θεού έτσι ώστε να ζει ολοένα και περισσότερο για τον Χριστό και όχι για τον εαυτό του, φανερώνοντας τη ζωή του Χριστού στη δική του ζωή για τη δόξα του Θεού. Ζώντας στη χάρη της σωτηρίας και την αγάπη του Θεού, ο κάθε πιστός μεταδίδει αντίστοιχα τη χάρη και την αγάπη του Θεού στον κόσμο, αγαπώντας με πνεύμα θυσίας κάθε άνθρωπο χωρίς διαχωρισμό φυλής, φύλου, έθνους, τάξης, χρώματος, θρησκείας, παραστεκόμενος με έργα αγαθά και χρήσιμα σε ανάγκες, επιζητώντας δικαιοσύνη για τους καταδυναστευμένους και τους αδικούμενους, εξαγγέλοντας το Ευαγγέλιο της Χάρης με τα έργα και με τα λόγια του.

Δεύτερη Έλευση – Αιωνιότητα

Πιστεύουμε στην ένδοξη επάνοδο του Κυρίου Ιησού Χριστού σε χρόνο γνωστό μονάχα στον Θεό για να εγκαθιδρύσει την αιώνια Βασιλεία Του. Πιστεύουμε ότι ο Θεός θα αναστήσει σωματικά τους νεκρούς και θα κρίνει τον κόσμο. Οι πιστοί, συγχωρημένοι και δικαιωμένοι χάριν του αίματος του Χριστού θα οδηγηθούν στην αστείρευτη απόλαυση της αιώνιας παρουσίας και της δόξας του Θεού στους νέους ουρανούς και τη νέα γη, ενώ όσοι δεν δέχθηκαν Αυτόν ως Σωτήρα και απέρριψαν το Φως, θα οδηγηθούν σε αιώνιο αποχωρισμό από τον Θεό.

Σχετικά με την «Ομολογία Πίστεως»

  • Πιστεύουμε ότι, κατά την αποκάλυψη που έχουμε, οι διατυπώσεις πίστης μας εδράζονται αποκλειστικά στο λόγο του Θεού. Ωστόσο, κανένα ανθρώπινο κείμενο δεν μπορεί να υποκαταστήσει την αλήθεια, την αυθεντία, το κύρος, την πληρότητα και το βάθος του ίδιου του λόγου του Θεού. Γι αυτό, πέρα και πάνω από την «ομολογία Πίστεως», παραπέμπουμε κάθε έναν στη μελέτη του γραπτού λόγου του Θεού, τη Βίβλο.
  • Έχοντας συναίσθηση της ανθρώπινης αδυναμίας μας, παραμένουμε διαρκώς ανοιχτοί σε ό,τι ο Θεός μας βεβαιώσει ότι ενδεχομένως χρειάζεται αναθεώρηση, συμπλήρωση ή διόρθωση στην παρούσα «ομολογία Πίστεως».
  • Πιστεύουμε ότι ορισμένες αιώνιες αλήθειες του Θεού – όχι σχετιζόμενες με το απολυτρωτικό και ένδοξο σχέδιο του Θεού – υπερβαίνουν τη δυνατότητα πλήρους κατανόησης και αντίληψής τους από την πεπερασμένη ανθρώπινη διάνοια, και θα τις αντιληφθούμε στην πληρότητά τους όταν, με τη χάρη του Θεού, βρεθούμε στην παρουσία Του. Ως εκ τούτου, ως τοπική εκκλησία διαμορφώνουμε μεν απόψεις χωρίς ωστόσο να τις περιλαμβάνουμε στην «ομολογία Πίστεως», παραμένοντας ταυτόχρονα ανοιχτοί σε συζήτηση και εξέταση και άλλων πνευματικών προσεγγίσεων – υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγουν αυτά που αντιλαμβανόμαστε ως πλήρως αποκεκαλυμμένα στην πίστη μας -, και επιθυμώντας οι ενδεχόμενες διαφορετικές προσεγγίσεις να μην αποτελούν αιτίες διαχωρισμού ή απομάκρυνσης από πνευματικούς αδελφούς λυτρωμένους – όπως και εμείς – με το αίμα του Ιησού Χριστού.