Ομιλίες

Αρχείο Ομιλιών

Άρης Γκίκας

Ελευθερία

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 19 Φεβρουάριος 2023. Ανάγνωσμα: Ματθαίος 5: 23-24
Σπύρος Βίγκος

Ο αγιασμός

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 13 Νοέμβριος 2022. Ανάγνωσμα: Τίτος 2: 11-14
Γιάννης Καγκιούζης

Μεταμόρφωση

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 6 Νοέμβριος 2022. Ανάγνωσμα: Ματθαίος 17: 1-13
Γιώργος Π. Αλεξανδρής

Διαστρέφοντας το λόγο του Θεού

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 23 Οκτώβριος 2022. Ανάγνωσμα: Γένεση 2: 15-17 & Γένεση 3: 1-7
Chris Brown

Γλυκείς ή πικροί

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 31 Ιούλιος 2022. Ανάγνωσμα: Ιάκωβος 3: 1-12
Γιώργος Π. Αλεξανδρής

Ολική αποκατάσταση

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 19 Ιούνιος 2022. Ανάγνωσμα: Α' Κορινθίους 15: 20-22 & Β' Κορινθίους 5: 17-21