Ομιλίες

Αρχείο Ομιλιών

Γιάννης Καγκιούζης

Μέρες ξεκούρασης

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 16 Ιούλιος 2023. Ανάγνωσμα: Έξοδος 20: 8-11
Γιώργος Π. Αλεξανδρής

Τίνος είσαι εσύ;

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 26 Μάρτιος 2023. Ανάγνωσμα: Α' Κορινθίους 1: 10-13 & 3: 1-23
Άρης Γκίκας

Ελευθερία

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 19 Φεβρουάριος 2023. Ανάγνωσμα: Ματθαίος 5: 23-24