Γιώργος Π. Αλεξανδρής

Εις έπαινον της δόξης Αυτού… Ξετυλίγοντας το δώρο της Εφεσίους

Μήνυμα: Γιώργος Π. Αλεξανδρής
Ανάγνωσμα: Εφεσίους 1, 2:10 & 3:10
14 Απριλίου 2024

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: