ΘΕΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ Ένα ιδιαίτερα αγαπητό βιβλίο στους αναγνώστες της Βίβλου, είναι το…

Ξαναβρίσκοντας… το 66ο βιβλίο της Γραφής μας! Ο Ιωάννης δεν έγραψε αυτό το βιβλίο σαν…

Απ’ όλες τις αδύναμες ήττες μου, ω! κι ακόμα πιο πολύ, από τις νίκες μου…