Γιώργος Ρωμαίος

Χάριτι Θεού

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 7 Ιούλιος 2019. Ανάγνωσμα: Α' Κορινθίους 15: 10
Γιώργος Ρωμαίος

Χάρη και Αλήθεια

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 10 Ιούνιος 2018. Ανάγνωσμα: Ιωάννης 1: 1, 14
Γιώργος Ρωμαίος

Restart

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 5 Νοέμβριος 2017. Ανάγνωσμα: Ησαΐας 55: 6-13
Γιώργος Ρωμαίος

Η δύναμη της κραυγής

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 12 Μάρτιος 2017. Ανάγνωσμα: Ησαΐας 40: 9