Γιώργος Π. Αλεξανδρής

Ολική αποκατάσταση

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 19 Ιούνιος 2022. Ανάγνωσμα: Α' Κορινθίους 15: 20-22 & Β' Κορινθίους 5: 17-21
Γιώργος Ρωμαίος

Χάριτι Θεού

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 7 Ιούλιος 2019. Ανάγνωσμα: Α' Κορινθίους 15: 10