Γιώργος Καλαντζής 2

Ποια είναι τα Καλά Νέα?

Μήνυμα: Γιώργος Καλαντζής
Ανάγνωσμα: Α΄ Κορινθίους 15: 12-20
17 Φεβρουαρίου 2019

Ποια είναι τα Καλά Νέα?

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: