Γιώργος Π. Αλεξανδρής

Ο Κύριος δεσπόζει στον κατακλυσμό

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 22 Νοέμβριος 2020. Ανάγνωσμα: Ψαλμός 29: Μάρκος 4: 35-41, Ιωνάς