Γιώργος Π. Αλεξανδρής

Η προσευχή του Κυρίου για εμάς

Μήνυμα: Γιώργος Π. Αλεξανδρής
Ανάγνωσμα: Ιωάννης 17: 15-23
26 Μαϊου 2024

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: