Γιώργος Π. Αλεξανδρής

Ο Θείος Παράκλητος το πνεύμα της αλήθειας

Μήνυμα: Γιώργος Π. Αλεξανδρής
Ανάγνωσμα: Ιωάννης 16: 5-15
23 Ιουνίου 2024

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: