Γιώργος Π. Αλεξανδρής

Ολική αποκατάσταση

Μήνυμα: Γιώργος Π. Αλεξανδρής
Ανάγνωσμα: Α’ Κορινθίους 15: 20-22 & Β’ Κορινθίους 5: 17-21
19 Ιουνίου 2022

Ολική αποκατάσταση

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: