Γιώργος Καλαντζής 2

Εσύ μη φοβάσαι

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 6 Φεβρουάριος 2022. Ανάγνωσμα: Μάρκος 5: 21-43
Γιώργος Καλαντζής 2

Δως μου να πιω

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 11 Νοέμβριος 2018. Ανάγνωσμα: Ιωάννης 4: 1-42
Page 1 of 21 2