Γιώργος Καλαντζής 2

Δως μου να πιω

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 11 Νοέμβριος 2018. Ανάγνωσμα: Ιωάννης 4: 1-42
Γιώργος Καλαντζής 2

“Επιτρέπει ο Νόμος;”

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 7 Οκτώβριος 2018. Ανάγνωσμα: Μάρκος 2: 18 - 3:6