Γιώργος Καλαντζής 2

Ο Ιησούς, πλήρης Πνεύματος Αγίου

Μήνυμα: Γιώργος Καλαντζής
Ανάγνωσμα: Λουκάς 4: 1-15
17 Ιουλίου 2022

Ο Ιησούς, πλήρης Πνεύματος Αγίου

Biblical vector illustration series, the temptation of Jesus Christ

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: