Γιώργος Π. Αλεξανδρής

Ο ορισμός του Ευαγγελίου

Μήνυμα: Γιώργος Π. Αλεξανδρής
Ανάγνωσμα: Α’ Κορινθίους 15: 1-11
12 Μαρτίου 2023

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: