Γιώργος Ρωμαίος

Δεν ήρθα να πάρω πλευρές

Μήνυμα: Γιώργος Ρωμαίος
Ανάγνωσμα: Ιησούς του Ναυή 5: 2-15
5 Ιανουαρίου 2020

Στην πορεία του ταξιδιού μας για την γη της υπόσχεσης, ερχόμαστε αντιμέτωποι με διαφορετικές καταστάσεις και ανθρώπους. Τα βήματά μας πρέπει να είναι προσεκτικά, διότι ο εχθρός παραμονεύει. Ψάχνουμε για συμμαχίες, και όταν εμφανίζεται Εκείνος, τον θέλουμε με το μέρος μας..! Μας βοηθάει όμως να καταλάβουμε ότι Αυτός δεν είναι μαζί μας ή με τους άλλους, αλλά ήρθε να αναλάβει… είναι ο αρχιστράτηγος τής ζωής μας. Θέλει να ωριμάσουμε και να κάνουμε τουλάχιστον τέσσερα βήματα:
1. η παραδομένη καρδιά (5: 2-9)
2. η ανάμνηση (5: 10)
3. νέο φαγητό (5: 11-12)
4. να έρθουμε αντιμέτωποι με τον εαυτό μας (5: 13-15).
Στην νέα αυτή χρονιά, ας προχωρήσουμε κάνοντας τουλάχιστον τέσσερα βήματα. Άφησε τον Χριστό να διοικήσει!

Παραπομπές

  • Ρωμαίους 2: 25-29
  • Αριθμοί 9: 5
  • Β΄ Κορινθίους 10: 3-4

Δεν ήρθα να πάρω πλευρές

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: