Φιλήμων Τυλλιανάκης

Τί ξέρουμε εμείς για αγάπη;

Μήνυμα: Φιλήμων Τυλλιανάκης
Aνάγνωσμα: Α’ Ιωάννου 4: 7-12
25 Φεβρουαρίου 2024

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: