Γιώργος Π. Αλεξανδρής

Στο κατώφλι του νέου χρόνου

Μήνυμα: Γιώργος Π. Αλεξανδρής
Ανάγνωσμα: Ψαλμός 2
31 Δεκεμβρίου 2023

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: