Γιάννης Καγκιούζης

Μέρες ξεκούρασης

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 16 Ιούλιος 2023. Ανάγνωσμα: Έξοδος 20: 8-11
Γιάννης Καγκιούζης

Μεταμόρφωση

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 6 Νοέμβριος 2022. Ανάγνωσμα: Ματθαίος 17: 1-13
Γιάννης Καγκιούζης

Το παράδειγμα

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 15 Απρίλιος 2020. Ανάγνωσμα: Ιωάννης 13: 1-15
Γιάννης Καγκιούζης

Σώμα Χριστού

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 16 Φεβρουάριος 2020. Ανάγνωσμα: Εφεσίους 4: 1-16
Γιάννης Καγκιούζης

Το άγγιγμα της πίστης

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 28 Ιούλιος 2019. Ανάγνωσμα: Μάρκος 5: 21-43
Page 1 of 21 2