Φιλήμων Τυλλιανάκης

Η αρχή

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 19 Απρίλιος 2020. Ανάγνωσμα: Ιωάννης 20: 1-19
Κώστας Τσεβάς

Η σιγή

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 18 Απρίλιος 2020. Ανάγνωσμα: Ιωάννης 19: 31-42
Φώτης Ρωμαίος

Το τέλος

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 17 Απρίλιος 2020. Ανάγνωσμα: Ιωάννης 19: 17-30
Γιώργος Π. Αλεξανδρής

Ο δρόμος

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 16 Απρίλιος 2020. Ανάγνωσμα: Ιωάννης 14: 4-11
Γιάννης Καγκιούζης

Το παράδειγμα

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 15 Απρίλιος 2020. Ανάγνωσμα: Ιωάννης 13: 1-15

Το φως

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 14 Απρίλιος 2020. Ανάγνωσμα: Ιωάννης 12: 42-47
Παναγιώτης Κονταξάκης

Το παράδοξο

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 13 Απρίλιος 2020. Ανάγνωσμα: Ιωάννης 12: 23-25
Κωνσταντίνος Αποστόλου

Η είσοδος

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 12 Απρίλιος 2020. Ανάγνωσμα: Ιωάννης 12: 12-19