Κώστας Τσεβάς

Η σιγή

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 18 Απρίλιος 2020. Ανάγνωσμα: Ιωάννης 19: 31-42
Φώτης Ρωμαίος

Το τέλος

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 17 Απρίλιος 2020. Ανάγνωσμα: Ιωάννης 19: 17-30