Το φως

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 14 Απρίλιος 2020. Ανάγνωσμα: Ιωάννης 12: 42-47
Παναγιώτης Κονταξάκης

Το παράδοξο

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 13 Απρίλιος 2020. Ανάγνωσμα: Ιωάννης 12: 23-25
Κωνσταντίνος Αποστόλου

Η είσοδος

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 12 Απρίλιος 2020. Ανάγνωσμα: Ιωάννης 12: 12-19