Κωνσταντίνος Αποστόλου

Πώς ανταποκρινόμαστε στην αδικία;

Μήνυμα: Κωνσταντίνος Αποστόλου
Ανάγνωσμα: Α’ Βασιλέων 21
28 Φεβρουαρίου 2021

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: