Άρης Γκίκας

Η πηγή της ειρήνης

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 29 Νοέμβριος 2020. Ανάγνωσμα: Ψαλμός 23
Άρης Γκίκας

Έξω από τον εαυτό μας

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 6 Ιανουάριος 2019. Ανάγνωσμα: Λουκάς 10: 25-37
Άρης Γκίκας

Εξερευνώντας τον Θεό

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 18 Ιούνιος 2017. Ανάγνωσμα: Ψαλμός 139
Άρης Γκίκας

Ο υπηρέτης Χριστός

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 23 Απρίλιος 2017. Ανάγνωσμα: Ιωάννης 13: 1-20