Άρης Γκίκας

Έξω από τον εαυτό μας

Μήνυμα: Άρης Γκίκας
Ανάγνωσμα: Λουκάς 10: 25-37, Γαλάτας 5: 13-17 & 22-23
6 Ιανουαρίου 2019

Έξω από τον εαυτό μας

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: