Άρης Γκίκας

Ο εσωτερικός άνθρωπος

Μήνυμα: Άρης Γκίκας
Ανάγνωσμα: Β’ Κορινθίους 4: 16, Εφεσίους 3: 16-20, Ρωμαίους 7: 22-23, Α’ Πέτρου 3: 4
15 Μαϊου 2022

Ο εσωτερικός άνθρωπος

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: