Σωκράτης Αναστασιάδης

Πως αντιμετωπίζουμε τις τρικυμίες της ζωής

Μήνυμα: Σωκράτης Αναστασιάδης
Ανάγνωσμα: Πράξεις 27: 1-44
29 Απριλίου 2018

Πώς αντιμετωπίζουμε τις τρικυμίες της ζωής

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: