Γιώργος Καλαντζής 2

Μερικοί όμως είχαν αμφιβολίες

Μήνυμα: Γιώργος Καλαντζής
Ανάγνωσμα: Ματθαίος 28: 16-20
9 Σεπτεμβρίου 2018

Μερικοί όμως είχαν αμφιβολίες

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: