Γιώργος Π. Αλεξανδρής

Η ώρα, η δόξα και η αιώνια ζωή

Μήνυμα: Γιώργος Π. Αλεξανδρής
Ανάγνωσμα: Ιωάννης 17: 1-5
8 Ιουλίου 2018

Η ώρα, η δόξα και η αιώνια ζωή

Σειρά

λίγο ακόμη θα είμαι μαζί σας 2

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: