Γιώργος Π. Αλεξανδρής

Εμμανουήλ: ο Θεός μεθ’ ημών

Μήνυμα: Γιώργος Π. Αλεξανδρής
Ανάγνωσμα: Ματθαίος 1: 18-25 & Εβραίους 1: 1-3
23 Δεκεμβρίου 2018

Εμμανουήλ γράμματα

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: