Γιώργος Π. Αλεξανδρής

Ένα μέσα στον κόσμο… αλλά όχι εκ του κόσμου

Μήνυμα: Γιώργος Π. Αλεξανδρής
Ανάγνωσμα: Ιωάννης 17: 9-19
16 Σεπτεμβρίου 2018

Ένα, μέσα στον κόσμο... αλλά όχι εκ του κόσμου

Σειρά

λίγο ακόμη θα είμαι μαζί σας 2

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: