Γιώργος Π. Αλεξανδρής

Την ειρήνη μου δίνω σε σας

Μήνυμα: Γιώργος Π. Αλεξανδρής
Ανάγνωσμα: Ιωάννης 14: 26-31
25 Μαρτίου 2018

Την ειρήνη μου δίνω σε σας

Σειρά

λίγο ακόμη θα είμαι μαζί σας 2

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: