Ομιλίες

Αρχείο Ομιλιών (2017)

Γιώργος Ρωμαίος

Restart

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 5 Νοέμβριος 2017. Ανάγνωσμα: Ησαΐας 55: 6-13
Σπύρος Πορτινός

Επαφρόδιτος

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 15 Οκτώβριος 2017. Ανάγνωσμα: Φιλιππησίους 2: 19-30
Σπύρος Πορτινός

3 θάνατοι

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 3 Σεπτέμβριος 2017. Ανάγνωσμα: Γένεση 3
Γιώργος Καλαντζής 2

Μιμητές Θεού

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 2 Ιούλιος 2017. Ανάγνωσμα: Εφεσίους 5: 1-21
Άρης Γκίκας

Εξερευνώντας τον Θεό

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 18 Ιούνιος 2017. Ανάγνωσμα: Ψαλμός 139
Κωνσταντίνος Αποστόλου

Άκυρη θρησκεία

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 14 Μάιος 2017. Ανάγνωσμα: Ιάκωβος 1: 26-27
Άρης Γκίκας

Ο υπηρέτης Χριστός

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 23 Απρίλιος 2017. Ανάγνωσμα: Ιωάννης 13: 1-20
Σπύρος Πορτινός

Υπεστρώννυον

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 9 Απρίλιος 2017. Ανάγνωσμα: Λουκάς 19: 36
Γιώργος Ρωμαίος

Η δύναμη της κραυγής

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 12 Μάρτιος 2017. Ανάγνωσμα: Ησαΐας 40: 9