Γιώργος Ρωμαίος

Μήνυμα: Γιώργος Ρωμαίος
Ανάγνωσμα: Ψαλμός 86: 7 & Ησαΐας 40: 9
12 Μαρτίου 2017

Η δύναμη της κραυγής

Το μεγαλύτερο δώρο που μας έχει δώσει ο Θεός είναι η προσευχή!
Υπάρχει μια διάκριση μεταξύ προσευχής και Κραυγής:
Σε κάθε δοκιμασία και αδιέξοδο… πολλές φορές η Κραυγή είναι ελευθερία από συναισθηματικά δεσμά, άλλες φορές θα γίνει γιατρειά, βοήθεια σε ώρα κινδύνου ή κατεύθυνση.

Follow us: