Γιώργος Π. Αλεξανδρής

Η αγάπη που μας καθαρίζει

Μήνυμα: Γιώργος Π. Αλεξανδρής
Ανάγνωσμα: Α΄ Ιωάννη 3: 1-3
26 Νοεμβρίου 2017

Η αγάπη που μας καθαρίζει

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: