Σπύρος Βίγκος

Μήνυμα: Σπύρος Βίγκος
Ανάγνωσμα: Ιωνάς 1-4
27 Αυγούστου 2017

Ο Θεός δίνει ένα μήνυμα στον προφήτη του να κηρύξει στη Νινευή. Αυτός όμως πάει κόντρα στο θέλημα τού Θεού! Ο Θεός δεν τον αφήνει ήσυχο, αλλά με την παιδεία του προσπαθεί να τον συνετίσει για να τον χρησιμοποιήσει!

Ας μην πηγαίνουμε ενάντια στο θέλημα τού Θεού!

Ίσως μεταχειριστεί οδυνηρούς τρόπους για να μας επαναφέρει στο δρόμο Του!

Jonah

Follow us: