Σπύρος Βίγκος

Μήνυμα: Σπύρος Βίγκος
Ανάγνωσμα: Β’ Κορινθίους 3: 17-18
5 Φεβρουαρίου 2017

Η πραγματική ελευθερία του ανθρώπου, είναι εν Χριστώ (Ιωάννης 8: 30-36)!
Χρειαζόμαστε όμως και μεις που έχουμε δεχθεί τη χάρη τού Θεού, να κυριαρχεί το Πνεύμα τού Χριστού στη ζωή μας!
Τότε, θα είμαστε πραγματικά ελεύθεροι και θα απολαμβάνουμε:

1. Ελευθερία όταν λατρεύουμε τον Θεό!
Ρωμ. 12: 1, Ρωμ. 8: 15, Ιησ. Ναυη 24: 15

2. Ελευθερία από τον εαυτό μας, το κλειστό μας πνεύμα και τη στενή
καρδιά μας! Β΄ Κορ. 6: 11-13

3. Ελευθερία (απελευθέρωση), που χαρίζει η Πιστη!

Όπου είναι το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί υπάρχει ελευθερία

Follow us: