Γιώργος Π. Αλεξανδρής

Μήνυμα: Γιώργος Π. Αλεξανδρής
Ανάγνωσμα: Έξοδος 20: 8-11, Δευτερονόμιο 5: 12-15
19 Φεβρουαρίου 2017

Η 4η εντολή: Ενθυμού την ημέρα του Σαββάτου

Στον αρχαίο κόσμο που όποιος μια μέρα δεν εργάζεται, δεν τρώει, ο Θεός βάζει ένα φρένο στην χωρίς τέλος δουλειά λέγοντας στον λαό Του: Εμπιστευτείτε με και αναπαυτείτε επάνω μου.

Όπως όμως ισχύει και στις άλλες 3 κάθετες εντολές, την απόλυτη αξία της τη βρίσκουμε μόνο όταν δούμε αυτήν την εντολή μέσα από το πρόσωπο του Χριστού και το έργο Του. Η αξία του δικού μας Σαββάτου είναι ότι όπως στη Δημιουργία και στην Έξοδο, ΑΥΤΟΣ τελείωσε και ολοκλήρωσε το έργο της Σωτηρίας μας. Και μας καλεί να αναπαυθούμε σε αυτό και σ’ Αυτόν.

Η 4η εντολή με γράμματα

Follow us: