Γιώργος Π. Αλεξανδρής

Μήνυμα: Γιώργος Π. Αλεξανδρής
Ανάγνωσμα: Ψαλμός 146
1 Ιανουαρίου 2017

Αινείτε τον Κύριο

Καθώς ετοιμάζουμε τις καρδιές μας και δουλευουμε με τον νου μας τον Ψαλμό 146, με τον οποίο θα υποδεχτούμε τον καινούριο χρόνο, θυμόμαστε πως σε κάθε ψαλμό πρέπει να βλέπουμε:
– Πώς τον έψαλλαν οι πιστοί της παλαιάς οικονομίας
– Πώς τον βίωσε ο Χριστός.
– Πώς τον κατανοούμε σήμερα η Εκκλησία του Χριστού.

Follow us: