Ομιλίες

Αρχείο Ομιλιών (2021)

Στέφανος Μποτώνης

Ο ύμνος του Ζαχαρία

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 19 Δεκέμβριος 2021. Ανάγνωσμα: Λουκάς 1: 62-79
Chris Brown

Η ταυτότητά μας

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 14 Νοέμβριος 2021. Ανάγνωσμα: Ιούδας 1: 1-2
Φώτης Ρωμαίος

Μόνο ο Χριστός

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 14 Φεβρουάριος 2021. Ανάγνωσμα: Κολοσσαείς 1: 13-23 & Α' Κορινθίους 2: 1-5