Γιώργος Π. Αλεξανδρής

Μάθημα στην απομόνωση: η υπακοή της πίστης

Μήνυμα: Γιώργος Π. Αλεξανδρής
Ανάγνωσμα: Α’ Βασιλέων 17: 1-7
31 Ιανουαρίου 2021

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: