Γιώργος Π. Αλεξανδρής

Μια σκάλα για τον Ουρανό (Stairway to Heaven)

Μήνυμα: Γιώργος Π. Αλεξανδρής
Ανάγνωσμα: Γένεση 28: 10-22
17 Οκτωβρίου 2021

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: