Γιώργος Π. Αλεξανδρής

Πολύτιμος ενώπιον του Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού

Μήνυμα: Γιώργος Π. Αλεξανδρής
Ανάγνωσμα: Ψαλμός 116
7 Μαρτίου 2021

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: