Γιώργος Π. Αλεξανδρής

Τα ανάποδα της Βασιλείας του Θεού

Μήνυμα: Γιώργος Π. Αλεξανδρής
Ανάγνωσμα: Ματθαίος 9: 27-35 & Ησαϊας 35: 5-6
19 Σεπτεμβρίου 2021

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: