Γιώργος Π. Αλεξανδρής

Ένας χρόνος πανδημία… σκέψεις & συμπεράσματα

Μήνυμα: Γιώργος Π. Αλεξανδρής
Ανάγνωσμα: Ψαλμός 16
14 Μαρτίου 2021

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: