Γιώργος Π. Αλεξανδρής

Χριστούγεννα, για να είναι πλήρης η χαρά μας

Μήνυμα: Γιώργος Π. Αλεξανδρής
Ανάγνωσμα: Α’ Ιωάννου 1: 1-7
26 Δεκεμβρίου 2021

Χριστούγεννα, για να είναι πλήρης η χαρά μας

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Follow us: