Ομιλίες

Σπύρος Πορτινός

Επαφρόδιτος

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 15 Οκτώβριος 2017. Ανάγνωσμα: Φιλιππησίους 2: 19-30

Αρχείο Ομιλιών

Σπύρος Πορτινός

Επαφρόδιτος

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 15 Οκτώβριος 2017. Ανάγνωσμα: Φιλιππησίους 2: 19-30
Σπύρος Πορτινός

3 θάνατοι

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 3 Σεπτέμβριος 2017. Ανάγνωσμα: Γένεση 3
Page 1 of 81 2 3 8